Powstaje kolejny projekt krajowego planu ochrony morświna. Z jego treścią można się zapoznać na stronie twórców – Zespołu ośrodka Mediatorzy.pl 1.

Każdy kto ma pomysł jak wzbogacić ten wstępny dokument o zapisy, które będą skutkować bardziej efektywną ochroną tych zwierząt w polskiej strefie Bałtyku proszony jest o włączenie się w jego modyfikacje. Uwagi należy nadsyłać posługując się internetową ankietą2 lub przesłać je e-mailem do Stacji Morskiej IOUG w Helu na adres: hel@ug.edu.pl.

K.E. Skóra

  1. http://baltyk.mediatorzy.pl/pl/baltyk – Program ochrony morświna – wersja wstępna (w formacie pdf).
  2. http://ankieta.mediatorzy.pl/index.php?sid=43978&lang=pl