W sprawie związanej z zakazem połowu dryfującymi pławnicami, które wprowadziło Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004r. określające środki dotyczące przypadkowego odławiania waleni  podczas połowów ryb)  Ministerstwo Gospodarki Morskiej (http://www.mgm.gov.pl/) w dn. 26.10.2007r. w serwisie informacyjnym poinformowało:

„Sukces negocjacyjny w Luksemburgu – zakończenie sporu polskich rybaków” – Polska delegacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej pod przewodnictwem Marka Gróbarczyka powróciła z luksemburskiego spotkania (23.10.) z tarczą. Podczas negocjacji na temat obecnej i przyszłej polityki połowowej Unii, ministrowi Markowi Gróbarczykowi nie tylko udało się zainteresować Komisję Europejską proponowaną nową strategią, która w przyszłości mogłaby w zdecydowanie lepszy sposób chronić populację ryb w unijnych akwenach, ale również wynegocjowano wiele decyzji, które rozwiązują problemy skomplikowanej bieżącej sytuacji polskiego rybołówstwa. (…) Polska delegacja otrzymała również zapewnienie, iż w przyszłym roku polscy rybacy będą mogli bez dodatkowych przeszkód łowić ustalone kwoty łososia (do tej pory możliwość taka blokowana była poprzez zakaz używania pławnic – podstawowej sieci do połowu tych ryb) (…)”1

Pytania na które trudno sobie odpowiedzieć czytając w/w informacje są następujące – czy przedmiotem negocjacji były kwoty połowowe na łososia, czy też sposób ich łowienia? Treść informacji nie odpowiada na zasadnicze pytanie nurtujące polskich rybaków trudniących się połowami przy użyciu dryfujących (!) pławnic – czy po 1 stycznia 2008 roku będą mogli nimi łowić, czy nie?

Krzysztof E. Skóra