Wieczorem w dniu 15.08.2013 do Stacji Morskiej IOUG nadeszło kolejne zgłoszenie o znalezieniu martwego morświna na plaży. Zdarzenie miało miejsce w Ustce. Ciało walenia pomimo postępującego rozkładu tkanek było jeszcze w zadowalającym stanie. Zachowała się duża część skóry, większe ubytki tkanek znajdowały się tylko na głowie.

Znaleziony morświn był samcem. Znalezisko zostało zabezpieczone, a ciało przewieziono do Stacji Morskiej IOUG w Helu, gdzie zostanie ono poddane analizom.


Widoczne znaczne ubytki tkanek w okolicach głowy

Stacja Morska dziękuje osobom które znalazły morświna za przekazanie informacje oraz przesłanie dokumentacji fotograficznej ssaka.

Opracowanie: M. Bała
Foto: Lidia Putrak