Dużo o losie morświnów – tym razem o żyjących i ginących u brzegów Ameryki Północnej – można przeczytać w  numerze 6(45) CZERWIEC 2003 National Geographic. Jak zwykle świetne i unikalne zdjęcia wspaniale uzupełniają napisany  tekst.

Krzysztof E. Skóra