W dniach 27-30 października 2008 roku Stacja Morska Instytutu Oceanografii  Uniwersytetu Gdańskiego wzięła udział w dwudziestej jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu. Tematem przewodnim Targów była „Technika dla klimatu Ziemi”. Ekspozycja, zajmująca łącznie 18.500 m2 , obejmowała zagadnienia odpadów, recyklingu, energii, wody i  ścieków, powietrza, klimatu, hałasu, wibracji itp. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających, przede wszystkim za sprawą nowoczesnych i ciekawych ekspozycji krajowych i zagranicznych oraz dzięki bogatemu programowi konferencji, seminariów i debat, które towarzyszyły Targom. Targi POLEKO 2008 zwiedziło ponad 18 tys. osób z 3 kontynentów i 28 krajów. Byliśmy tam i my.

 

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowała na Targach POLEKO swój projekt czynnej ochrony morświnów przed przyłowem realizowany dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainteresowanie  stoiskiem rosło z godziny na godzinę.

 

Do stoiska przyciągały zwiedzających naturalnej wielkości modele morświnów. Większość odwiedzających osób nie zdawała sobie sprawy z tego, że morświny są ssakami żyjącymi w Bałtyku. Tym bardziej mało znany był im fakt,  że morświny należą  do najmniej licznego i najbardziej zagrożonego wyginięciem gatunku ssaków morskich w akwenie Morza Bałtyckiego.

 

Na stoisku Stacji Morskiej można się było wiele dowiedzieć o biologii, zagrożeniach i  warunkach bytowania morświnów. Prezentowano filmy obrazujące metody badań i ochrony gatunku, rozdawano ulotki, propagowano wprowadzenie specjalnego znakowania wyrobów z ryb łowionych metodami bezpiecznymi dla ssaków morskich.

 

Doświadczenia z czterech dni uczestnictwa w Targach POLEKO wykazały ogromną potrzebę upowszechniania wizerunku morświna oraz szerzenia wśród społeczeństwa wiedzy na temat ssaków morskich i konieczności ich ochrony.