W dniu 7.09.2009r., około godziny 8.30,  Stacja Morska IOUG otrzymała wiadomość od pracownika Urzędu Morskiego, iż w Porcie Północnym zaobserwowano pływającego morświna. Niedługo potem informacja ta została potwierdzona przez dyżurnych oficerów Portu Północnego, a także kapitana pracującego w tym miejscu dźwigu. Zwierzę żerowało przez ok. 3 godziny (od 6 do 9). przy doku “Crist”. Wypłoszyło go dopiero podejście pływającego dźwigu “Maja”. Gdy dojechaliśmy do miejsca zdarzenia morświna już nie było. Parogodzinna penetracja portu, na motorówce “N 2” Naftoportu, nie przyniosła bezpośredniego potwierdzenia obecności morświna. A jednak fotodokumentacja zdarzenia jak się okazało istniała. Dostarczyli ją nam dokerzy. Dwóm z nich, Panu Kamilowi Olszewskiemu i Panu Mieczysławowi Stencelowi, udało się wykonać telefonami komórkowymi krótkie filmy (film1, film2, film3, film4, film5).

Miejsce obserwacji morświna.
Foto: Krzysztof E. Skóra.

Morświn jest dziś w Bałtyku gatunkiem niezwykle rzadkim. Potwierdza to ocena Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), która wskazuje, że zasoby morświnów w naszym morzu należy uznać za krytycznie zagrożone.

Stacja Morska realizuje projekt „Czynna ochrona morświnów (Phocoena phocoena) przed przyłowem”, którego celem jest ograniczenie śmiertelności morświnów w wyniku zaplątania się w rybackie sieci. Realizacja tego projektu ma na celu pogodzenie interesów rybaków i ochrony morświnów w Bałtyku, ale jest też wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z międzynarodowych porozumień.

Aktualnie rozpoczyna się też projekt WWF Polska i Stacji Morskiej IO UG dotyczący wsparcia odtwarzania u polskich brzegów fok i morświnów. Dodatkowo trwają przygotowania do międzynarodowego projektu SMABAH, którego celem będzie zbadanie rozmieszczenia morświnów w Bałtyku. Mają uczestniczyć w nim wszystkie państwa bałtyckie prócz Rosji.

Prosimy wszystkie osoby, które zaobserwują morświna, o zgłaszanie tego faktu do naszej placówki pod numerami telefonów: 058 / 675-08-36 lub 0 601-88-99-40 (czynne 24 h).

Aktualne informacje o morświnach są zawsze dostępne
na specjalnej stronie internetowej:

www.morswin.pl


Projekty badań i ochrony morświnów Stacji Morskiej IOUG wspomagają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a także GRUPA LOTOS S.A.

Tekst: Krzysztof E. Skóra, Marcin Gawdzik
08.09.2009r.