W środę 5 kwietnia 2006r. ok. godziny 18-tej w Gdyni na Skwerze Kościuszki przy nabrzeżu portowym naprzeciw Daru Pomorza odbyła się uroczystość odsłonięcia wykonanej z brązu i osadzonej na polodowcowych głazach rzeźby morświna – zagrożonego wyginięciem jedynego żyjącego w Bałtyku  gatunku waleni. Rzeźbę autorstwa Piotra Jaholkowskiego  odsłonili: Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Przewodniczący ECS Michel André, prof. Andrzej Ropelewski (pionier polskich publikacji o fokach i morświnach w latach 50-tych) oraz Krzysztof Skóra. Pomysłodawcą rzeźby był sekretarz miasta Gdyni pan Jerzy Zając. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem sprawowali Iwona Kuklik i Krzysztof Skóra ze Stacji Morskiej UG w Helu. W uroczystości wzięli udział licznie przybyli   mieszkańcy miasta i Pomorza oraz uczestnicy konferencji ECS zatytułowanej: „Marine mammals and man in coastal ecosystems: can they coexist?” („Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie morza: czy współistnienie jest możliwe?”).

Marcin Gawdzik

 

foto: Jerzy Abramowicz