Działania informacyjno-edukacyjne Stacji Morskiej IO UG w Helu są niekiedy uzupełniane przez indywidualne inicjatywy młodych obrońców ssaków bałtyckich. Samodzielnie lub też z pomocą rodziców piszą oni do nas o swojej fascynacji bałtyckimi ssakami, proszą o materiały informacyjne, dzieląc się uzyskaną z nich wiedzą ze swoimi kolegami i koleżankami. Z niektórymi osobami pisujemy regularnie. Młodzi przyjaciele fok i morświnów odwiedzają także naszą placówkę.

Igor pamięta o morświnach nawet zimą

Większość młodych bałtyckich przyrodników chciałaby nieść pomoc przede wszystkim fokom, o nich jak najwięcej się dowiadywać i opowiadać innym. Ostatnio jednak zaskoczył nas Igor z Lublina. Chłopiec pisał do Stacji Morskiej już niejednokrotnie, jest bardzo zainteresowany bałtyckimi waleniami i nie zapomina o morświnach nawet zimą. Ostatnio zrobił trzymetrowy napis “MORŚWIN” na śniegu, pomiędzy blokami. Ten śnieżny nadruk widoczny nawet z daleka zwraca uwagę przechodniów. Jak się więc okazuje nie tylko zawodowi przyrodnicy są szczerze zainteresowani losem tych morskich ssaków.

Dzieło Igora z Lublina

Cieszymy się z tego typu pomysłów młodych przyjaciół ssaków bałtyckich, dzielimy się z nimi naszą wiedza w takim stopniu, jak to jest tylko możliwe. Zachęcamy do czytania naszych serwisów internetowych (www.fokarium.pl, www.hel.ug.edu.plwww.morswin.pl).

Mamy nadzieję, że także inne osoby, w dostępny dla siebie sposób, potrafią wyrazić wolę pomocy bałtyckiej przyrodzie.

Tekst: Monika Selin
Foto: Sławomir Harasiumiuk
05.03.2010r.