W środę 10 grudnia 2008r. w Urzędzie Miasta Helu odbyło się spotkanie środowiska rybackiego,  w którym uczestniczył wiceminister Kazimierz Plocke i pracownicy  Departamentu Rybołówstwa MRiRW, burmistrz Helu Jarosław Pałkowski oraz pracownicy Stacji Morskiej IO UG.

Omawiano bieżące tematy nurtujące środowisko helskich rybaków: limity połowowe dorsza, sytuację i możliwości działania floty pelagicznej oraz trudności w realizacji limitów na śledzia i szprota, funkcjonowanie centrów pierwszej sprzedaży ryb, problemy przemysłu przetwórczego, zapisy ustawy o rynku rybnym oraz zasady złomowania jednostek przez rybaków chcących odejść z zawodu.

Poruszono także problem wydanego przez UE zakazu używania pławnic na Bałtyku oraz uwarunkowań realizowanego projektu czynnej ochrony morświnów przed przyłowem na Zatoce Puckiej. Stacja Morska zwróciła się o pomoc rybaków w jego realizacji, dla dobra nie tylko ochrony morświnów, ale również lokalnych rybaków. Zaapelowano o przestrzeganie obowiązujących na morzu przepisów bezpieczeństwa przy połowach i dbałość o wystawiany sprzęt badawczy.

Drugie takie spotkanie tego samego dnia miało miejsce w Jastarni.

MG