Po raz pierwszy w tym roku obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Bałtyckich Morświnów (oryg. The International Day of the Baltic Harbour Porpoise).  Został on ustanowiony przez Komitet Doradczy Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego – ASCOBANS – The Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas działającego w ramach Konwencji Bońskiej. Polska ratyfikowała Porozumienie ASCOBANS w grudniu 1995 roku.

Międzynarodowy Dzień Bałtyckich Morświnów będzie obchodzony corocznie w każdą trzecią sobotę maja. W tym roku wypada to 17 maja. Celem ustanowienia tego dnia jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na krytyczny stan bałtyckiej populacji tych ssaków. Specjaliści są zgodni, że ich ilość od początku XX wieku radykalnie spadła, a warunki życia morświnów w wyniku oddziaływania takich czynników jak zanieczyszczenia, zakłócenia akustyczne oraz stosowanie niebezpiecznych rodzajów sieci radykalnie ulegają pogorszeniu. Przed politykami krajów będących stronami porozumienia stoi w tym roku poważne zadanie. Muszą pokazać w sposób jednoznaczny, że zależy im na działaniu praktycznym a nie wyłącznie deklaratywnym, jeśli chodzi o wprowadzanie działań mających na celu uratowanie bałtyckiej populacji morświnów od całkowitej zagłady. Etapem na tej drodze jest przyjęcie tzw „Planu z Jastarnii” czyli „PLANU ODTWORZENIA BAŁTYCKIEJ POPULACJI MORŚWINA” . Upowszechnianiu treści  tego planu są podporządkowane wszelkie działania nie tylko sekretariatu ASCOBANS w Bonn, ale i wielu innych międzynarodowych instytucji i organizacji. Dla zapewnienia efektywności działań ochronnych na całym Bałtyku dąży się do tego, aby do ASCOBANS przystąpiły także kraje wschodniego wybrzeża naszego morza. Służyło temu zorganizowane w tym tygodniu przez German Oceanographic Museum w Stralsundzie regionalne spotkanie eksperckie pt. „HARBOUR PORPOISE SYMPOSIUM” . Z Polski do uczestnictwa zaproszono pracowników Stacji Morskiej UG w Helu. Ważnym punktem spotkania była dyskusja nad nowymi technikami badań morświnów. Szczególną akceptację zyskują systemy monitorowania obecności tych zwierząt oparte o hydroakustyczny nasłuch. Już prawie trzydzieści takich stacjonarnych urządzeń (zwanych POD-ami /od „Porpoise Detector”) zostało rozlokowanych wzdłuż niemieckich wybrzeży Bałtyku. W Polsce zainstalowano na razie trzy.

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu zbiera wszelkie informacje o złowionych , zaobserwowanych i znalezionych na brzegu morświnach.

Dyżurne telefony czynne całą dobę
0 601 88 99 40 lub (058) 675-08-36