W czwartek 21 sierpnia 2008r.  morze wyrzuciło na brzeg w Mielnie zwłoki morświna (Phocoena phocoena). Ciało samca zostanie poddane dokładnym badaniom celem ustalenia przyczyny śmierci.

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu zbiera wszystkie raporty o zaobserwowanych, znalezionych i złowionych morświnach, telefony dyżurne (czynne 24h): (058) 675-08-36  lub  0601-88-99-40.

Marcin Gawdzik

Martwy morświn w Mielnie. Foto dzięki uprzejmości Straży Gminnej