W ubiegłym roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla nauczycieli biologii w szkołach gimnazjalnych nt. bioróżnorodności Morza Bałtyckiego oraz sposobów jej ochrony. Do współpracy przyłączyło się 66 nauczycieli reprezentujących 68 szkół gimnazjalnych.
Zadaniem każdego uczestnika szkolenia było przekazanie wiedzy uczniom oraz przeprowadzenie eliminacji szkolnych, na drodze których zostanie wytypowany uczeń, który będzie reprezentantem szkoły w organizowanym konkursie międzyszkolnym.

W piątek 12 marca 2010 roku odbył się kolejny etap projektu, czyli konkurs wiedzy o naszym morzu dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego. W konkursie wzięło udział 53 uczniów, w ścisłej czołówce znalazły się: Elżbieta Naduk z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 w Gdańsku, która zajęła I miejsce, Marta Słomińska reprezentująca Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie, która zdobyła II miejsce oraz Karolina Olszewska z Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni, zajmując III miejsce.

Zwyciężczyni konkursu Elżbieta Naduk
wraz ze swoją nauczycielką.

Zdjęcie pamiątkowe – finaliści konkursu, ich nauczyciele,
komisja konkursowa i przedstawiciele organizatorów.

Projekt pn. “Poznajmy i chrońmy bioróżnorodność Morza Bałtyckiego”powstał  dzięki współpracy helskiej placówki z Grupą LOTOS S.A. oraz Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Wspólnie podejmowane inicjatywy mają na celu ochronę naturalnych zasobów Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem bałtyckiego morświna, jak również działania edukacyjne i propagujące wiedzę na temat bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, gatunków zagrożonych i sposobów ich ochrony. Patronat nad realizowanym projektem sprawowało  Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Wszystkim nauczycielom oraz uczniom serdecznie dziękujemy za owocną współpracę.

Tekst: Klaudyna Sergot
Foto: Kamila Kęćkowska
Odpowiedzi do testu konkursowego „Poznajmy i chrońmy bioróżnorodność Morza Bałtyckiego”

Odpowiedzi do testu finałowego