W dniu 8 stycznia 2008r. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazał się komunikat w sprawie sieci dryfujących. Oto jego treść:

“Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami sekretarza stanu Kazimierza Plocke, ogłaszanymi na spotkaniach ze środowiskami rybackimi, między innymi w Jastarni (29 grudnia 2007 r.) i w Gdyni (3 stycznia 2008 r.), w najbliższym czasie rząd Polski wystąpi ponownie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zniesienie obowiązującego od 1 stycznia 2008 roku zakazu stosowania na Bałtyku sieci dryfujących. Zamiar złożenia przez Rząd Polski takiego wniosku zgłosi sekretarz stanu Kazimierz Plocke w Brukseli, w dniu 21 stycznia 2008 roku, podczas najbliższych obrad Rady.”