Młody morświn popełnił błąd. W czasie polowania na śledzie wpadł w stawne sieci skrzelowe rybaków łowiących na Zatoce Gdańskiej u brzegów Mierzei Wiślanej. Silnie zaczepiony o dolną jej linkę nie mógł wydostać się na powierzchnię. Utonął. Stało się to bardzo blisko brzegu,  bo zaledwie 300 metrów od przystani w Jantarze. Z relacji rybaków dowiadujemy się, że przyłów1 mógł nastąpić w dniach pomiędzy 17 a 20 lutego, gdyż w tym okresie wystawione sieci pozostawały w wodzie. Ciało zwierzęcia (samiec, o masie 31 kg i 114 cm długości całkowitej) dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Pyry – szypra łodzi JAN-17 zostało przekazane naukowcom Stacji Morskiej IOUG w Helu.

Morświny bałtyckie są bliskie wyginięcia (IUCN). Z tego powodu coraz więcej instytucji i organizacji  podejmuje programy oraz projekty zmierzające do ich uratowania. Idea ratowania i ochrony tych najmniejszych na świecie waleni zyskuje coraz większe społeczne wsparcie.

Stacja Morska IO UG w Helu, które bada te zwierzęta i ich zagrożenia od ponad 20 lat, jest obecnie w trakcie realizacji dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu ochrony morświnów przed przyłowem na Zatoce Puckiej (projekt). Celem jego jest znalezienie sposobu zabezpieczającego tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne przed przypadkami zaplątywania się tych zwierząt w używane tu tradycyjnie sieci skrzelowe.

Jednocześnie, w dniach 23-25 lutego 2009r.  fińskie Turku na miejsce swojego spotkania wyznaczyli specjaliści z krajów nadbałtyckich, których zadaniem będzie przygotowanie do wdrożenia „Planu odtworzenia bałtyckiej populacji morświnów – ASCOBANS” zwanego także „Planem Jastarnia” (od miejsca, gdzie sfinalizowano treść jego założeń).

Jeśli wszystko pójdzie dobrze to od przyszłego miesiąca morświny i foki uzyskają dodatkową pomoc. W Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych finalizowane są obecnie ustalenia dotyczące zakresu i finansowania z unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” projektu: „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce”. Role głównego realizatora będzie pełnił WWF Polska. Strukturalnymi partnerami projektu będą: Stacja Morska IO UG i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

KES
Jantar 21.02.2009r.

(kliknij na miniaturki, aby zobaczyć powiększenia)

  1. przyłów – połów przypadkowy, kliknij