Wspólne warsztaty odbyli eksperci Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) i Północnoatlantyckiej Komisji ds. Ssaków Morskich (NAMMCO). Dyskutowano nad systemami prowadzenia naukowych obserwacji przyłowu ssaków morskich i ptaków. Spotkanie miało miejsce w Kopenhadze w dniach  28.06 – 01.07.2010r. Najwięcej – 6 przedstawicieli było z Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych – 5. Delegacje Danii liczyła 3 specjalistów, a Norwegii 2. Ponadto w obradach uczestniczyli naukowi i administracyjni eksperci z Belgii, Chile, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Polski, Rosji, Szwecji oraz Unii Europejskiej. Wśród uczestników były osoby reprezentujące zarówno instytucje naukowe i zarządzające sektora rybackiego jak i zajmujących się ochroną i badaniami morskiej przyrody. Omawiano przykłady badań przyłowu z różnych mórz świata – od Północnego Atlantyku po Ocean Antarktyczny.

Jednym z zadań spotkania była ocena trafności dotychczasowych zasad i jakości prowadzenia obserwacji przyłowu morskich ssaków i ptaków na jednostkach rybackich. Przeanalizowano wady i zalety stosowanych metodologii. Podjęto się zadania zarekomendowania możliwie najlepszych rozwiązań do zastosowania w przyszłej praktyce rybackiego monitoringu.

Raport z odbytego posiedzenia spodziewany jest w połowie września tego roku i przedstawiony będzie Komitetowi Doradczemu ICES.

Krzysztof E. Skóra