W dniu 22 kwietnia 2012r. w helskim porcie zacumował niemiecki jacht FRITSJEN promujący ochronę bałtyckich morświnów i realizowany obecnie międzynarodowy projekt SAMBAH (więcej o projekcie: www.sambah.org), przy którego pracach zaangażowana jest Stacja Morską IO UG w Helu. Załoga jachtu: Silja i Jan od kwietnia do października będzie wizytować porty państw nadbałtyckich i wraz  z krajowymi instytucjami przybliżać opinii publicznej temat morświnów oraz samego projektu.

 

Z okazji wizyty jachtu pracownicy Stacji Morskiej przygotowali w porcie wystawę w ramach której mieszkańcy Helu oraz turyści mogli zapoznać się z głównymi założeniami projektu, jak również mogli dowiedzieć się w jaki sposób działają POD-y (urządzenia rejestrujące dźwięki emitowane przez morświny, zainstalowane na dnie Morza Bałtyckiego w związku z projektem SAMBAH) oraz akustyczne urządzenia odstraszające – pingery.

 

Następnego dnia jacht oraz wystawę można było oglądać przy Rybackim Pobrzeżu w Gdańsku, gdzie wzbudziły duże zainteresowanie ze strony turystów i mieszkańców trójmiasta.

Tekst i foto: Wojciech Górski