W ramach realizacji projektu „Czynna ochrona morświnów przed przyłowem” finansowanego z dotacji NFOŚiGW, został wyprodukowany film pt. „BAŁTYCKIE MORŚWINY”. Wykonała go firma „AGA”- G. Abramowicz HD Studio z Gdyni na zlecenie i przy współpracy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorami filmu są Jerzy Abramowicz i Krzysztof E. Skóra, operatorami kamer byli: Jerzy Abramowicz (m.in. zdjęcia podwodne), Grażyna Abramowicz, Zbigniew Kegel, Barbara Kegel, Iwona Kuklik, Andrzej Redlarski, a także Krzysztof E. Skóra. Film trwa 23 minuty.
Od kwietnia do listopada 2008 roku wykonywano zdjęcia plenerowe. Większość z nich była zrobiona na Zatoce Puckiej i Półwyspie Helskim. Dotyczyły głównie realizowanego przez Uniwersytet Gdański projektu ochrony morświnów przed śmiertelnym dla nich przyłowem przy zastosowaniu sposobu, który pozwala rybołówstwu posługiwać się tradycyjnymi technikami połowowymi na tym akwenie. Wykonując je pod wodą i na wodach Zatoki Puckiej sfilmowano aktywność rybaków, naukowców i ich warsztat pracy, m.in. służące do ostrzegania morświnów pingery i POD-y – nasłuchowe urządzenia wykrywające obecność morświnów. Wywiadów udzielali zajmujący się ochroną morświna pracownicy różnych placówek.

Zdjęcia żywych morświnów wykonano podczas pobytu w ośrodku rehabilitacji małych waleni  „SOS Dolfinarium” w Harderwijk (Holandia) oraz w centrum badań nad morświnami „Fjord and Baelt” w Kerteminde (Dania) – jedynym jak do tej pory miejscu na świecie gdzie udało się zwierzęta te rozmnożyć.

Wykonywanie zdjęć do filmu w Dolfinarium w Harderwijk (Holandia)

Film ma charakter informacyjno-edukacyjny, a jego zadaniem jest utrwalenie wizerunku morświna oraz przedstawienie zagadnień związanych z jego biologią, warunkami bytowania, zagrożeniami i zaleceniami ochrony. Na ekranie widzimy nie tylko piękny wygląd tych ssaków, ale dowiadujemy się także o przyczynach i celach, dla których są utrzymywane w warunkach hodowli.

Wykonanie zdjęć morświnów w ich naturalnym środowisku okazało się niezwykle trudne, ponieważ niewielka ich liczebność  oraz skryty tryb życia utrudniają obserwację. A jednak się udało i takie ujęcia znalazły się w filmie.

Film, zaakceptowany przez komisję kolaudacyjną NFOŚiGW powielono w 200 egzemplarzach na dyskach DVD. Część z nich zostało nieodpłatnie rozesłanych do 60 gimnazjów i szkół podstawowych w miejscowościach, w których znajdują się przystanie i porty rybackie i w których według naszego rozeznania uczą się dzieci mieszkańców wybrzeża związanych z pracą na morzu. 40 płyt zostało przeznaczone dla szkół, które są stałymi bywalcami przyrodniczych zajęć prowadzonej w Helu „Błękitnej Szkoły”. Pozostałą ilość rozesłano do terenowych inspektoratów rybołówstwa, urzędów gminnych i miejskich, na terenach których prowadzona jest gospodarka morska, a także do uczelni i instytucji związanych z ochroną środowiska i prowadzących zajęcia edukacyjne w tym zakresie (np. krajobrazowych i narodowych parków przybrzeżnej strefy Bałtyku). Film trafił także do kablowych stacji telewizyjnych polskiego wybrzeża z prośbą o dalsze jego upowszechnianie.

Zainteresowanych informujemy, że „BAŁTYCKIE MORŚWINY” można codziennie oglądać na ekranie mini-kina w helskim fokarium Stacji Morskiej IO UG.