W dniach 26 – 28.03.2012r. w Galway w Irlandii odbyła się 26 Konferencja European Cetacean Society. Tematem przewodnim konferencji była komunikacja – Communication: Information and Ideas Worth Sharing (http://www.iwdg.ie/ecs/).

Konferencję poprzedziły dwudniowe warsztaty, oto tematy niektórych z nich:

  • powiązanie nauki i turystyki przyrodniczej (whale watching),
  • fotoidentyfikacja fok,
  • implementacja Dyrektywy Siedliskowej UE w kontekście ochrony waleni,
  • kurs pomocy waleniom, które żywe osiadły na brzeg morski (live stranding)

Jednym z warsztatów było spotkanie realizatorów projektu SAMBAH (http://www.sambah.pl). Przedstawiciele krajów biorących udział w projekcie zaprezentowali postępy w jego realizacji, dyskutowano również o problemach, które napotykają zespoły podczas pracy w terenie.

Podczas warsztatów naukowcy mieli okazję przedstawienia wyników swoich badań oraz zapoznania się z działalnością kolegów po fachu z innych krajów. Pełną listę przeprowadzonych warsztatów jak i prezentowanych na konferencji wystąpień i posterów znaleźć można na stronie http://www.iwdg.ie/ecs/.

W konferencji wzięło udział ponad 470 uczestników, gospodarzem i głównym organizatorem konferencji ale i jej duszą był Simon Berrow.
Nadmienić należy, że podczas przygotowań i trwania tegorocznej konferencji zastosowano wiele innowacji. Zrezygnowano z drukowanej wersji abstraktów wykładów i komunikatów przedstawianych na konferencji. Uczestnicy otrzymali ich elektroniczne wersje na specjalnym pen-drivie wraz ze stworzonym z tej okazji utworem muzycznym autorstwa Mairtina O’Connorsa „THE MIGHTY OCEAN”. Ponadto wiodące wykłady konferencji można było oglądać on-line w Internecie, za pośrednictwem strony organizatora IWDG (http://www.iwdg.ie/ecs/) a zaprezentowane postery i prezentacje będą opublikowane na stronie internetowej European Cetacean Society (http://www.europeancetaceansociety.eu/).

W tegorocznej konferencji widoczny był duży wkład polskich uczestników w badania ssaków morskich, którzy na sesji posterowej zaprezentowali następujące prace:

  • Conservation measures for harbour porpoise (Phocoena phocoena) in the Pomeranian Bay (Southern Baltic) – Górski Wojciech, Skóra Krzysztof, Pawliczka Iwona
  • Changes in gillnet fishery in the context of Baltic harbour porpoise (Phocoena phocoena) protection in Poland – Skóra Krzysztof, Górski Wojciech, Pawliczka Iwona
  • Mercury concentration in Baltic Sea grey seal Halichoerus grypus living in captivity and in the wild – Kosecka Monika, Falkowska Lucyna, Pawliczka Iwona, Skóra Krzysztof
  • Examining the quality of different automatic train detection classifiers and human visual classifiers in the C-POD software – Krugel Kathrin, Verfuss Ursula, Herrmann Anne, Gallus Anja, Kosecka Monika, Pawliczka Iwona, Skóra Krzysztof, Benke Harald
  • Spectral characteristics of vessel noise eliciting distinct reactions of harbour porpoises (Phocoena phocoena) – Dyndo Monika, Wiśniewska Danuta, Tęgowski Jarosław, Madsen Peter
Finałem konferencji było przyznanie ECS Conservation Award. Tym razem otrzymał ją dr Peter Evans, współzałożyciel European Cetacean Society, założyciel Sea Watch Foundation, europejski ekspert w sprawach informacji, edukacji , badań i ochrony morświnów, delfinów i wielorybów. Wspaniałą mowę “Natural History of Peter Evans” na temat osiągnięć laureata wygłosił dr Mark Simmonds. Sala długotrwałym aplauzem na stojąco poparła dokonany wybór.

 

Ubiegłoroczny zdobywca nagrody – Krzysztof Skóra ufundował nagrodę specjalną, w postaci obrazu przedstawiającego symbol stowarzyszenia na tle mapy Europy. Namalowała go gdyńska artystka Monika Kuropatnicka – Marciniak. Prezydium ECS postanowiło, że praca ta będzie nagrodą, która co roku będzie przechodzić w ręce kolejnych jej zwycięzców.
Obaj laureaci otrzymali od ECS kryształowe symbole swoich nagród.

Na miejsce kolejnej konferencji ECS, która odbędzie się w marcu 2013 roku wybrano portugalskie miasto Setubal.

Podczas konferencji w jednym z centrów handlowych Galway można było oglądać wystawę naturalnych rozmiarów ssaków morskich, zorganizowaną w związku z poprzedzającym konferencję spotkaniem przedstawicieli krajów należących do ASCOBANS.

Tekst: Monika Kosecka
Foto: Monika Kosecka, Krzysztof E. Skóra , Wojciech Górski