W dniu 5.09.2013r. nastąpiło uroczyste, oficjalne otwarcie ,,Domu morświna”. Jest to pierwszy powstały obiekt w ramach podprojektu ,,Bałtycka Osada stanowiącego część projektu Błękitna Wioska [link-kliknij]. W budynku ulokowano niewielkie, ale bogato wyposażone muzeum dedykowane bałtyckim morświnom. Wewnątrz obiektu znajdują się gabloty oraz tablice zawierające informacje o biologii, wykorzystaniu morświnów, ich relacjach z człowiekiem, a także współczesnych problemach dotykających te zwierzęta. Jako że wewnątrz zamontowano wielko-ekranowe telewizory, zwiedzający będą mogli obejrzeć filmy i animacje poświęcone nie tylko morświnom ale także innym waleniom które w ostatnich dziesięcioleciach odwiedziły polską część Bałtyku. Te unikatowe nagrania przedstawiają delfina białonosego, finwala, humbaki i delfiny zwyczajne.


,,Dom morświna” chwilę przed otwarciem

Powstanie Domu Morświna wraz z procedurą przetargową, budową i zmianami w projekcie trwało około roku. Głównym donatorem przedsięwzięcia był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, resztę kosztów pokrył Uniwersytet Gdański.

Otwarcie Domu morświna zostało połączone z prezentacją efektów przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni” które zostało zrealizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wynikiem tych działań była budowa kładek porządkujących ruch turystyczny w rejonie cypla Helskiego, co ma przyczynić się do zmniejszenia negatywnych skutków antropopresji na szatę roślinną wydm szarych oraz awifaunę i ssaki morskie.

Na miejscu oprócz samej ekspozycji ,,Domu Morświna”, uczestnicy wydarzenia mogli odwiedzić stoisko edukacyjno – informacyjne dedykowane bałtyckim ssakom i rybom obsługiwane przez pracowników Stacji Morskiej IOUG oraz zewnętrzną wystawę posterów prezentujących zasobność Bałtyku i nową ideę projektu architektonicznego ,,morświnarium”, a także spróbować potraw z ,,menu morświna” przyrządzonych z bałtyckich śledzi i szprotów.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska: Aneta Wilmańska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Monika Lesz – Radca Ministra z Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: prezes Małgorzata Skucha.

Władze Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowali: Rektor – Prof dr hab. Bernard Lammek, Kanclerz UG – prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała, Dyrektor Instytutu Oceanografii – prof. UG, dr hab. Natalia Gorska, Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii – prof. UG, dr hab. Waldemar Surosz. Obecni byli także: prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Danuta Grodzicka – Kozak, prezes Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – Tomasz Żelazny, przedstawiciele władz lokalnych: Burmistrz Miasta Hel – Mirosław Wądołowski, Z-ca Burmistrza Helu Jarosław Pałkowski, Przewodniczący Rady Miasta Helu – Marek Chroń.

Aktualnie Dom Morświna będzie udostępniony do zwiedzania dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej biorących udział w projekcie edukacyjnym ,,Błękitna Szkoła”. Ulokowane będzie tu także zaplecze dydaktyczne stanowiące dorobek badań Stacji Morskiej nad morświnami w Bałtyku. Mamy nadzieję że nowy obiekt przyczyni się do propagowania wiedzy oraz lepszego zrozumienia wielkiego problemu tych małych waleni zamieszkujących Morze Bałtyckie.

Aby zobaczyć materiał filmowy KLIKNIJ

Tekst: Michał Bała
Zdjęcia: Paweł Bloch, Michał Bała