Historyczny moment w Helu. W dniu 20 czerwca 2008r. Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb (LCPSR) zostało przekazane we władanie Zrzeszenia Rybaków Morskich. Infrastrukturę Prezesowi najstarszej i największej w Polsce rybackiej organizacji, Panu Piotrowi Neclowi, przekazał pełniący obowiązki Burmistrza Miasta Pan Jarosław Pałkowski. Przemawiał także obecny na uroczystości i odpowiedzialny za tę branżę narodowej gospodarki  v-ce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Kazimierz Plocke. Następnie u wjazdu do głównej hali uroczyście przecięto wstęgę, a Proboszcz Helskiej Parafii O. Klaudiusz Michalski (OFM)  poświęcił obiekt życząc użytkownikom oczekiwanych korzyści z jego posiadania. Gdy obiekt otworzono, sztaplarka wwiozła specjalny prezent dla lokalnych rybaków, a mianowicie nowe skrzynki do ryb jakie na wniosek Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu czynnej ochronnego morświnów na Zatoce Puckiej.

Od lewej: pełniący obowiązki Burmistrza Miasta Pan Jarosław Pałkowski,
v-ce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Kazimierz Plocke
oraz Prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich Pan Piotr Necel

Proboszcz Helskiej Parafii O. Klaudiusz Michalski (OFM)

Przemawia profesor Krzysztof E.Skóra, w tle prezent
dla lokalnych rybaków – nowe skrzynki do ryb

Powstanie takiego centrum jest wielką szansą dla helskich rybaków w trudnej obecnie rynkowej walce z produktami importowanymi oraz rybami pochodzącymi z szarej strefy. Mając nowoczesne miejsca składowania ryb, w którym będą obowiązywać bardzo restrykcyjne reżimy sanitarne, złowione przez helskich rybaków ryby, czekając na kupca lub transport do miejsca zamrażania czy przetwórni, będą miały szansę nie tracić na jakości. Utrzymując także właściwe standardy ich pozyskiwania, będzie można powalczyć o wyższą niż tradycyjna cenę sprzedaży.

Analizy rynku wykazują, że popyt na świeżą rybę powinien wzrastać. Ale będą to już produkty innej klasy niż te do których się przyzwyczailiśmy. Posiadając stosowne certyfikaty oraz informacje identyfikujące je w zakresie sposobu, miejsca połowu i drogi od rybaka do półki sklepowej z powodzeniem będą mogły konkurować z innymi rybami w Europie i na Świecie. LCPSR jest niezbędnym elementem systemu wspomagania rybołówstwa, ale także ogniwem kontroli nad efektywnym wykorzystywaniem zasobów łowionych ryb. Dobrą zasadą będzie chyba i to, że pieczę nad LCPSR będą sprawować sami rybacy. Pozostaje szczerze życzyć, aby udało się im dobrze użytkować ten do pewnego stopnia publiczny podarunek na pomyślność ich nowoczesnej maszoperii jaką jawi się Zrzeszenie Rybaków Morskich.

Red. HB