Duńska telewizja TV2-Bornholm poinformowała 27 grudnia 2008 roku: W Wigilię Bożego Narodzenia Państwo Klinac spacerując rodzinnie po południowej części wyspowego wybrzeża w rejonie portu Ronne (Galløkken) dostrzegli na powierzchni morza dwa wieloryby. Ich ogromne, prawie 2 metrowe sercowate płetwy ogonowe były koloru biało czarnego. Naukowcy duńscy wyczekując potwierdzenia tej informacji z innych źródeł powiadomili o tym fakcie także naszą placówkę.

Trzy dni później, po południu 30 grudnia, po drugiej stronie wyspy, 100 metrów od plaży w Melsted k. Gudhjem kilka osób zaobserwowało grupę waleni o długości 3-4 metrów. Doniesienie mówi o 2, 3 lub nawet 4 osobnikach, o ciemnych grzbietach. Sądząc po wielkości mogły być to delfiny. Niestety i w tym przypadku z powodu braku odpowiedniej dokumentacji fotograficznej duńscy specjaliści nie wypowiadają się co do gatunkowej przynależności tych zwierząt.

Lokalizacja miejsc obserwacji
● dwóch wielorybów nieznanego gatunku w dniu 24.12.2008 roku
■ grupy 3-4 metrowych waleni w dniu 30.12.2008 roku

Stacja Morska IOUG  prosi marynarzy, rybaków i spacerujących po nadmorskich plażach o baczne obserwowanie morza. Jeśli uda się w strefie polskiego wybrzeża dostrzec obecność któregoś z waleni radzimy jak najszybciej wykonać zdjęcie (chociażby przy pomocy telefonu) i zawiadomić nas o tym fakcie – tel. 601 88 99 40 lub 0 58 6750 836 (24h), hel@univ.gda.pl.