W Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu odbyło się w dniach 21-22.02.2010r. spotkanie grupy roboczej projektu SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise), międzynarodowego projektu realizowanego przez wszystkie (prócz Rosji) państwa nadbałtyckie w celu uzupełnienia wiedzy o morświnach żyjących w naszym morzu. Projekt koordynuje Szwecja. To największe tego typu badania na świecie.

Spotkanie ma na celu ustalenie szczegółów metod wykorzystywanych podczas badań. Głównymi narzędziami stosowanymi do realizacji projektu będą tzw. PODy (Porpoise Detectors) – hydrofony nagrywające dźwięki rozchodzące się pod wodą, w tym także odgłosy morświnów. Ponad 300 takich urządzeń zostanie rozmieszczonych w płytkich strefach Bałtyku.

Nadrzędnym celem działań podjętych w ramach projektu jest oszacowanie zagęszczenia oraz rozmieszczenia morświnów w Morzu Bałtyckim. Naukowcy planują zidentyfikować siedliska szczególnie przez nie preferowane oraz miejsca, gdzie działalność człowieka ma na te walenie duży wpływ.  Wnioski z projektu maja posłużyć zapewnieniu wypracowania racjonalnych  i skutecznych metod  ochrony bałtyckich zasobów tych zwierząt.

(kliknij na miniaturkę, aby ją powiększyć)

Polskimi beneficjentami dofinansowania projektu z funduszu Unii Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są:
– Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu,
– Morski Oddział  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni,
– Główna Inspekcja Ochrony Środowiska  w Warszawie.

Zakończenie projektu jest planowane na grudzień 2014 roku.

Krzysztof E. Skóra
Stacja Morska
Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego
tel: 601 88 99 40
skora@ug.edu.pl

Więcej o bałtyckich morświnach na stronie internetowej:
www.morswin.pl
oraz na:
http://www.helcom.fi/environment2/ifs/ifs2009/en_GB/HarbourPorpoise/

 

Planowane rozmieszczenie hydroakustycznych detektorów w Polskiej Strefie Ekonomicznej (kliknij na miniaturkę, aby ją powiększyć).

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania
(kliknij na miniaturkę, aby ją powiększyć). Foto: Paweł Bloch.