W dniach 23 – 25 listopada 2009r. Sopot był miejscem bardzo ważnego spotkania – „Marine Natura 2000 – Seminar for the Baltic Sea Region”. Zwołano je aby dokonać przeglądu siedlisk morskich systemu Natura 2000 w strefach ekonomicznych bałtyckich krajów Unii Europejskiej oraz poddać ocenie wystarczalność wyznaczonych granic obszarów dla morskich gatunków chronionych z list załączników Dyrektywy Siedliskowej UE.

Seminarium przewodniczyli eksperci Komisji Europejskiej, a audytorium tworzyli reprezentanci bałtyckich krajów unijnych, niezależni eksperci powołani przez KE oraz przedstawiciele międzynarodowych i krajowych przyrodniczych organizacji pozarządowych. Ze strony Polskiej udział w seminarium wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Departamentu Obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Ochrony Przyrody oraz Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Morskiego Instytutu Rybackiego, a także Klubu Przyrodników.

Przyrodniczymi siedliskami podlegającymi ocenie były podwodne płytkie piaszczyste ławice, rafy, dno morza w miejscach naturalnej emisji podziemnych gazów oraz podwodne jaskinie (kody siedlisk: 1110, 1170, 1180, 8330)1. Natomiast gatunkami, dla których oceniano wystarczalność wyznaczonych miejsc ochrony i ich wielkość to: minóg rzeczny, minóg morski, aloza, parposz, foka szara, foka pospolita, foka obrączkowana i morświn.

W dużej ilości rozpatrywanych spraw przedstawiciele Komisji Europejskiej doszli do wniosku, że  wyznaczone obszary dla zagrożonych gatunków w każdym z bałtyckich krajów są nie dość liczne lub za małe. Wiele innych, podobnie jak i stan zagrożonych w nich gatunków, powinny w ich ocenie podlegać dodatkowemu rozpoznaniu i naukowym badaniom.

W ostatnim dniu pobytu w Polsce uczestnicy seminarium odbyli studyjną wycieczkę nad Zatokę Pucką i na Półwysep Helski (obszar Natura 2000 – PLH220032) w celu zapoznania się z przyrodniczymi walorami i problemami antropopresji tego regionu.

KES

Zajrzyj też na stronę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: www.gdos.gov.pl/aktualnosci/informacje-i-wydarzenia/seminarium-biogeograficzne-dla-obszaru-morza-balty.html