Na ubiegłorocznym posiedzeniu Komitetu Doradczego Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS – Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas), państwa będące stronami porozumienia ustanowiły nagrodę za promowanie i wspomaganie inicjatyw edukacyjnych, propagujących cele Porozumienia ASCOBANS, a także wpływających na wzrost społecznej akceptacji i lepsze zrozumienie potrzeb ochrony małych waleni oraz środków, dzięki którym ten cel może być osiągnięty. W tym roku przyznano ją po raz pierwszy.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody nastąpiło w dniu 12 kwietnia, w Breście, podczas dorocznych obrad Komitetu Doradczego ASCOBANS. Laur przypadł Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. W imieniu helskiej placówki nagrodę odebrali delegowani na to posiedzenie przez Ministerstwo Środowiska pracownicy helskiej placówki – Krzysztof Skóra i Iwona Kuklik.

Nagrodzeni i uczestnicy posiedzenia AC ASCOBANS w Breście
w dniach 12-14 kwietnia 2005 roku.