W Szczecinie, 28-30 sierpnia 2012 roku odbyły się dwudniowe warsztaty oraz podsumowująca je konferencja na temat skutecznej ochrony małych waleni. Zorganizowali je WWF Polska i Niemieckie Muzeum Morskie w Stralsundzie, Akademia Morska w Szczecinie i ASCOBANS.

Głównym celem warsztatów było podzielenie się światowymi doświadczeniami w ochronie najbardziej krytycznie zagrożonych populacji małych waleni oraz określenie na ich podstawie rekomendacji dla skuteczniejszej ochrony morświnów żyjących w Bałtyku.

Dzięki ekspertom z różnych krajów uczestnicy warsztatów dowiedzieli się więcej na temat podejmowanych działaniach na wodach Argentyny (ochrona delfina małego Pontoporia blainvillei), na Zatoce Kalifornijskiej (ochrona morświna kalifornijskiego – vaquita Phocoena sinus), w rejonie Hong Kongu na Morzu Południowochińskie (ochrona delfina garbatego Sousa chinensis), u wybrzeży Nowej Zelandii (delfinów Hector’a i Maui Cephalorhynchus hectori i Cephalorhynchus hectori ssp. maui) oraz w północnej części wód morskich Australii (delfina perkatopłetwego1Orcaella heinsohni). Niemieccy partnerzy konferencji z OCEANEUM w Stralsundzie przedstawili stan zagrożenia wobec zasobów morświnów żyjących w Bałtyku.

W dalszej części spotkania dyskutowano o działaniach ochronnych małych waleni, które podjęte zostały w krajach prelegentów, jak i o próbach zakończonych fiaskiem. Na tej podstawie wyznaczono działania, które mogą odnieść pozytywny skutek w odniesieniu do ochrony bałtyckiego morświna.

Warsztaty zakończyła jednodniowa konferencja z udziałem użytkowników i zarządzających polskimi wodami morskimi, na której goście z zagranicy zaprezentowali swoje doświadczenia oraz podsumowano rezultaty odbytych warsztatów. Przedstawiono rekomendacje dotyczące ochrony bałtyckiego morświna w kontekście doświadczeń w ochronie krytycznie zagrożonych populacji małych waleni na świecie.

Monika Kosecka

Więcej o konferencji i gatunkach przeczytasz na stronach:

http://www.wwfpl.panda.org/rss.cfm?9560

http://www.gdos.gov.pl/News/view/4434/Ochrona_morswina…

http://www.aquamarina.org/html/ingles/home.htm

http://www.vivavaquita.org/

http://www.wwf.org.hk/en/whatwedo/conservation/species/chiwhitedolphin/

http://www.wwf.org.nz/what_we_do/species/

Galeria zdjęć ssaków morskich, których tematykę ochrony
poruszano na konferencji:

Delfin maui (Cephalorhynchus hectori ssp. maui)
Delfin garbaty (Sousa chinensis)
Delfin mały (Pontoporia blainvillei)
Delfin perkatopłetwy (Orcaella heinsohni)
 Vaquita (Phocoena sinus)
Zdjęcia i wideo wykorzystane na podstawie zezwolenia (Oficio No. DR/847/08 ) wydanego przez Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP/Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), wykonane na terenie chronionego obszaru zgłoszonego do do specjalnego zarzadzania przez Rząd Meksykański. Praca ta była możliwa dzieki współpracy i wsparciu organizacji: Coordinador de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos at the Instiuto Nacional de Ecología (INE). Vaquita – ,,Badania pustynnego morświna” zostały sfinansowane z dotacji przez ,,Fundację Oceanu” i ,,Komisję ds. Ssaków Morskich w Stanach Zjednoczonych”
  1. nazwa proponowana przez Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego