W dniach 21 – 23 marca 2011r. w Kadyksie w Hiszpanii odbyła się 25 Konferencja European Cetacean Society. Konferencję poprzedziły dwudniowe warsztaty o następującej tematyce:

  1. Za i przeciw inwazyjnym metodom pobierania prób biologicznych.
  2. Historia naturalna ssaków morskich.
  3. Korzyści i możliwości dostępu do internetowych baz danych wyrzuconych na brzeg ssaków morskich oraz wyników ich autopsji w rejonie porozumienia ASCOBANS.
  4. Metody stosowane w badaniach nad populacjami ssaków morskich.
  5. Zanieczyszczenia chemiczne i walenie.
  6. Metodyka identyfikacji składników diety ssaków morskich.
  7. Badania naukowe i ochrona finwali w Morzu Śródziemnym.
  8. Spotkanie uczestników projektu Statyczny monitoring akustyczny bałtyckich morświnów SAMBAH.

W konferencji wzięło udział 450 członków stowarzyszenia – naukowców oraz studentów zajmujących się badaniem ssaków morskich. Zaprezentowano 210 posterów oraz 53 odczyty z zakresu ekologii, behawioryzmu, badań populacyjnych, akustyki, ochrony oraz historii naturalnej waleni.

Zakończenie konferencji poprzedzone zostało sprawozdaniami z odbytych warsztatów oraz corocznym walnym zgromadzeniem członków ECS, podczas którego po raz pierwszy przyznano ECS Conservation Award, którą otrzymał prof. UG dr hab. Krzysztof Skóra ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (czytaj więcej). Nagrodzono również autorów najciekawszego odczytu oraz posteru.

Podczas konferencji odbyło się kilka spotkań roboczych realizatorów projektu SAMBAH. Reprezentanci krajów, biorących udział w SAMBAH, przedstawili sprawozdania z postępów w realizacji projektu oraz dyskutowali o przyszłych zadaniach do wykonania.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wszystkie urządzenia POD powinny znaleźć się w wodzie do maja 2011r., kiedy rozpocząć się ma badawcza część projektu. Realizatorzy SAMBAH w Polsce już rozpoczęli operację wystawiania sprzętu na Obszarach Morskich Rzeczypospolitej Polskiej. W pozostałych krajach wciąż trwają przygotowania do tego przedsięwzięcia. Pierwsze dane z podwodnej detekcji morświnów w polskich wodach trafią do międzynarodowej bazy danych najpóźniej w październiku 2011r.

Oprac. Monika Kosecka
Foto: Krzysztof Skóra, Monika Kosecka